Belastingdienst ziet simpele fout niet: vertrouwen opgewekt

Belastingdienst ziet simpele fout niet: vertrouwen opgewekt

Heeft de inspecteur het verzoek om teruggaaf van btw van een ondernemer gehonoreerd, terwijl bij een marginale toetsing al had moeten blijken dat de ondernemer dat recht niet had? Dan wekt de fiscus volgens Gerechtshof Den Haag vertrouwen op bij die ondernemer en is de ten onrechte verleende teruggaaf niet na te heffen.