Zijn advocaten wel geschikt voor corporate investigations?

Zijn advocaten wel geschikt voor corporate investigations?

De grote accountantskantoren begonnen 25 jaar geleden met forensisch onderzoek. Sinds een jaar of tien begeven ook advocatenkantoren zich op deze betrekkelijk nieuwe en lucratieve markt. Een klein 'intern onderzoek' kost al gauw een ton. Kunnen advocaten wel objectief feitenonderzoek doen als zij de belangen van hun cliënt moeten behartigen?