Detentie geen excuus voor termijnoverschrijding belastingaangifte

Detentie geen excuus voor termijnoverschrijding belastingaangifte

Belanghebbende verwijst naar de omstandigheid dat hij gedurende de bezwaartermijn in detentie heeft gezeten en dat de inspecteur daarvan op de hoogte was. Deze had de (navorderings)aanslagen daarom moeten sturen naar het adres van de PI waar hij verbleef.
Naar oordeel van de rechtbank is echter geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. Bij langdurige afwezigheid, zoals in dit geval een periode van detentie, dient men passende en toereikende maatregelen te nemen ter behartiging van de eigen belangen.