Stichting als papieren certificaathouder: constructie faalt

Stichting als papieren certificaathouder: constructie faalt

Stel: een dga draagt een economisch belang in een vennootschap over aan een bv waarvan een stichting vanwege haar certificaathouderschap indirect de aandelen houdt. Als blijkt dat de stichting geen praktische invulling kan geven aan haar certificaathouderschap maar de dga de touwtjes in handen heeft, blijft de dga een aanmerkelijk belang houden in de vennootschap. Dit werkt door naar de terbeschikkingstellingsregeling.