Kosten van hoofdelijke aansprakelijkstelling voor schulden van gelieerde lichamen niet aftrekbaar

Kosten van hoofdelijke aansprakelijkstelling voor schulden van gelieerde lichamen niet aftrekbaar

Belanghebbende lijdt een verlies onder een bankgarantie voor een kredietfaciliteit van haar dochtermaatschappij. Dergelijke verliezen zijn niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting als sprake is van een zogenoemd 'paraplukrediet', omdat dan sprake is van een verlies dat is geleden op basis van aandeelhoudersmotieven.
Het paraplukredietarrest bevat drie cumulatieve voorwaarden waardoor uitgaven van het aanvaarden van hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van een gelieerde vennootschap niet aftrekbaar zijn. De Hoge Raad maakt in drie arresten duidelijk dat de fiscus deze bijzondere rechtsregel niet verruimd mag toepassen.