Verlies op afboeking rekening-courant deels aftrekbaar

Verlies op afboeking rekening-courant deels aftrekbaar

De vraag of sprake is van een onzakelijke lening, moet worden beoordeeld ten tijde van het aangaan van de geldlening. Ook kan een geldlening gedurende haar looptijd onzakelijk worden door onzakelijk handelen van de crediteur. Bij een rekening-courantverhouding zal bij elke geldverstrekking moeten worden beoordeeld of deze geldverstrekking zakelijk is.