Niet aangetoond te laat bezwaar, geen boete

Niet aangetoond te laat bezwaar, geen boete

Als iemand niet kan aantonen tijdig bezwaar te hebben gemaakt tegen een aanslag, moet de inspecteur het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Dit ligt anders met bezwaar tegen boetes. De inspecteur moet in dat geval de onjuistheid aantonen van de stelling dat de bezwaarmaker tijdig bezwaar heeft gemaakt, om het bezwaar niet-ontvankelijk te kunnen verklaren.