Vijf regels bij bekendmaken van fiscale vergrijpboetes

Vijf regels bij bekendmaken van fiscale vergrijpboetes

Bij het opleggen van een fiscale vergrijpboete moet de inspecteur onderbouwen waarom naar zijn mening een boete moet worden opgelegd (de mededelingsplicht). Hij moet de feiten en omstandigheden opsommen waaruit hij afleidt dat de belastingplichtige opzettelijk of met grove schuld te weinig belasting heeft betaald. Over zo'n juridisch etiket op het feitencomplex kan in bezwaar en beroep worden getwist. Daarbij is de inspecteur gebonden aan een aantal regels.