VOF met één overheersende vennoot is schijnconstructie

VOF met één overheersende vennoot is schijnconstructie

Een vof waarin vijftien bezorgers en hun enige opdrachtgever zich verenigd hadden voor het gezamenlijk drijven van een pakketbezorgingsdienst, is een schijnconstructie. Er was bij de vennoten geen sprake van samenwerking op voet van gelijkwaardigheid, aangezien één vennoot (tevens dus de enige opdrachtgever van de vof) als enige bevoegd was om voor de vennootschap te handelen en te tekenen, gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden te verbinden. De andere vennoten moeten daarom fiscaal niet als vennoten, maar als werknemers worden aangemerkt.