Legessanctie en vertrouwensbeginsel

Legessanctie en vertrouwensbeginsel

De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat een gemeente binnen tien jaar een bestemmingsplan opnieuw dient vast te stellen of te verlengen. Gebeurt dit niet, dan vervalt de gemeentelijke bevoegdheid tot de invordering van leges voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan. Is op het moment van de vergunningaanvraag echter al een nieuw bestemmingsplan vastgesteld (maar nog niet in werking getreden), dan geldt deze sanctie niet. Desalniettemin is het voor de overheid zaak hierover zorgvuldig te communiceren. Gebeurt dit niet, dan kan dat tot gevolg hebben dat alsnog geen leges kunnen worden geheven, zo wijst de onderhavige casus uit.