Twee bezwaarschriften tegen twee beschikkingen op één biljet vormen één bezwaarschrift

Twee bezwaarschriften tegen twee beschikkingen op één biljet vormen één bezwaarschrift

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de twee bezwaarschriften tegen de twee WOZ-beschikkingen die zijn verenigd op één biljet, voor de berekening van de proceskostenvergoeding tellen als één bezwaarschrift. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art. 80a Wet RO).