Inspecteur mag huurcontracten opvragen voor controle waarde box-3-panden

Inspecteur mag huurcontracten opvragen voor controle waarde box-3-panden

Gerechtshof 's-Hertogenbosch oordeelt in navolging van Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de inspecteur zich in redelijkheid op het standpunt heeft gesteld dat de huurcontracten van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van X. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (artikel 81 Wet RO).