Eindheffing excessieve vertrekvergoedingen niet in strijd met wet