Met stamrecht en rekening-courant blijft het opletten

Met stamrecht en rekening-courant blijft het opletten

Betaalt een dga de verschuldigde loonheffingen over een stamrechtuitkering uit eigen middelen? Weet de dga daarbij dat de bv het verschuldigde bedrag nooit zal kunnen terugbetalen? Dan vormen de voorgeschoten loonheffingen informeel kapitaal.