Weigeren telefonisch horen mag niet zonder gedegen belangenafweging