Is medation in fiscale strafzaken een optie?

Is medation in fiscale strafzaken een optie?

In fiscale zaken kennen we het instrument van mediation ten einde te proberen fiscale geschillen tussen eenv belastingplichtige en de Belastingdienst op te lossen. In dit artikel wordt bekeken of mediation in fiscale strafzaken ook een optie is en—als dat niet het geval is—of een lans moet worden gebroken voor het ook in fiscale strafzaken mogelijk maken van mediation.