Navordering door foutieve geautomatiseerde afdoening

Navordering door foutieve geautomatiseerde afdoening

Legt de Belastingdienst geautomatiseerd aanslagen op waarbij de aangiften worden gevolgd, dan kan men navorderingsaanslagen opleggen bij een kenbare fout. De aanslagen geven in die situatie namelijk niet weer wat de inspecteur wilde, terwijl de belastingplichtige wist wat het standpunt van de inspecteur was.