Verzoek om teruggaaf omzetbelasting over oninbare huurschuld te laat

Verzoek om teruggaaf omzetbelasting over oninbare huurschuld te laat

De Hoge Raad beslist dat een bv het verzoek om teruggaaf van omzetbelasting over een oninbare huurschuld niet op tijd heeft gedaan. Het verzoek had gedaan moeten worden op het moment dat vaststond dat de vorderingen niet zouden worden voldaan.