Waardestijging bloot eigendom onroerende zaken correct geschat

Waardestijging bloot eigendom onroerende zaken correct geschat

Hof 's-Hertogenbosch oordeelde dat de rechtbank de waardestijging van de blote eigendom terecht op 385.000 heeft vastgesteld. Belanghebbende geeft namelijk geen cijfermatige onderbouwing van zijn stelling dat dit bedrag niet correct is. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden.