Lid van raad van commissarissen is geen btw-ondernemer

Lid van raad van commissarissen is geen btw-ondernemer

Het HvJ EU verklaart voor recht dat een lid van de RvC die wat betreft de uitoefening van zijn werkzaamheden als lid van die raad weliswaar op geen enkele wijze hiërarchisch ondergeschikt is ten aanzien van de RvC, doch noch in eigen naam, noch voor eigen rekening, noch onder zijn eigen verantwoordelijkheid handelt (maar onder verantwoordelijkheid van de RvC) en evenmin het economische bedrijfsrisico draagt, niet zelfstandig een economische activiteit verricht.