Fiscale eenheid vervangen door nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Fiscale eenheid vervangen door nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

De huidige groepsregeling in de vennootschapsbelasting—het regime van de fiscale eenheid—zal worden opgevolgd door een nieuwe regeling. In de huidige fiscale eenheid wordt voor de heffing van de vennootschapsbelasting een groep lichamen, vaak bestaande uit een moedermaatschappij en een of meer dochtermaatschappijen, onder voorwaarden belast alsof er één belastingplichtige is. De werkzaamheden en het vermogen van een dochtermaatschappij worden daarbij toegerekend aan de moedermaatschappij. In deze nota worden vier mogelijke oplossingsrichtingen voor een nieuwe groepsregeling gepresenteerd.