Schending ne bis in idem door bestuurlijke boete Ún strafrechtelijke veroordeling

Schending ne bis in idem door bestuurlijke boete én strafrechtelijke veroordeling

Het EHRM heeft schending aangenomen van het verbod op ne bis in idem zoals neergelegd in artikel 4 van het Zevende Protocol bij het EVRM. Het gaat om een Franse zaak waarin een financieel analist een boete had opgelegd gekregen van de Franse AFM voor het manipuleren van de waarden van aandelen. Hij werd tevens strafrechtelijk vervolgd voor het belemmeren van de werking van de aandelenmarkt. In Straatsburg klaagde hij met succes over het twee maal worden bestraft voor dezelfde feiten. Het hof oordeelt dat de procedures onvoldoende samenhingen qua inhoud en tijd.