Rechtbank legt gemeente schuldregeling tegen finale kwijting op

Rechtbank legt gemeente schuldregeling tegen finale kwijting op

De Rechtbank Rotterdam ontving een verzoek om een dwangakkoord vanwege een weigerende schuldeiser. Een vordering van de gemeente maakte deel uit van het schuldenpakket, waarmee de gemeente had ingestemd zonder finale kwijting. In het saneringsvoorstel aan de andere schuldeisers was deze bevoordeling niet openlijk gecommuniceerd. De rechtbank merkt de gemeente, ondanks dat hier niet om was verzocht, eveneens aan als weigerende schuldeiser en legt het dwangakkoord op tegen finale kwijting.
Ook in een eerdere zaak (voor de Rechtbank Gelderland) was een gemeente de weigerende schuldeiser. De gemeente wilde wel instemmen met de aangeboden schuldregeling, maar mocht dat niet op grond van artikel 60c Participatiewet. De rechtbank wees ook in die zaak het dwangakkoord toe.