Grensoverschrijdende verliesverrekening bij fusie onder uitzonderlijke voorwaarden mogelijk

Grensoverschrijdende verliesverrekening bij fusie onder uitzonderlijke voorwaarden mogelijk

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het feit dat Duitsland verrekening van verliezen bij een fusie niet toestaat en dat dat in Zweden wel mogelijk is, niet van doorslaggevend belang is bij de beoordeling van het definitieve karakter van de verliezen van de Duitse vennootschap.