Geen veroordeling bij Accountantskamer, wel bij Raad van Discipline

Geen veroordeling bij Accountantskamer, wel bij Raad van Discipline

Een advocaat die een samenwerkingsverband aanging met een accountant en een andere advocaat op oneigenlijke gronden zo ver probeerde te krijgen om dat ook te doen, heeft van de Raad van Discipline een waarschuwing opgelegd gekregen. De Accountantskamer zag eerder te weinig bewijs voor een tuchtrechtelijke veroordeling in de zaak.