Schrijven van scenario's voor film en toneel geen bron van inkomen

Schrijven van scenario's voor film en toneel geen bron van inkomen

Zakelijke kosten zijn alleen aftrekbaar bij een bron van inkomen. Om een bron van inkomen te hebben, moet men deelnemen aan het economische verkeer, het subjectieve oogmerk hebben om voordeel te behalen en de objectieve verwachting hebben dat men dit voordeel redelijkerwijs kan behalen.