Ondernemer kan van renteswaps afkomen

Ondernemer kan van renteswaps afkomen

Een ondernemer die van zijn bank onvoldoende informatie heeft gekregen bij het afsluiten van een zogeheten renteswap, kan zich volgens de Hoge Raad beroepen op vernietiging van die overeenkomst wegens een onjuiste voorstelling van zaken. Daarvoor is niet nodig dat hij nadeel heeft geleden door de precieze omstandigheid die hij niet goed begrepen had.