Bezwaar niet-ontvankelijk ondanks onjuiste wetsuitleg door hof

Bezwaar niet-ontvankelijk ondanks onjuiste wetsuitleg door hof

De Hoge Raad oordeelt dat het bestuursorgaan de indiener van een bezwaarschrift schriftelijk moet waarschuwen dat bij het niet voldoen aan de fatale termijn voor het herstel van een verzuim het bezwaar niet-ontvankelijk kan worden verklaard. De onjuiste interpretatie door het hof van art. 6:6 Awb heeft niet geleid tot vernietiging van de rb-uitspraak.