Nieuwe EU-regeling voor het oplossen van belastinggeschillen

Nieuwe EU-regeling voor het oplossen van belastinggeschillen

De nieuwe richtlijn voor het beslechten van geschillen over dubbele belasting moet helpen om fiscale conflicten op te lossen. Belastingbetalers die het niet eens zijn met een dubbele belasting, kunnen nu een procedure starten die beide landen dwingt om het geschil binnen twee jaar in der minne te schikken.