Gewijzigde Beleidsregel geschiktheid beleidsbepalers financiŽle instellingen

Gewijzigde Beleidsregel geschiktheid beleidsbepalers financiële instellingen

De AFM heeft een consultatieversie gepubliceerd van de gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012. De financiële toezichtwetgeving bepaalt voor beleidsbepalers van financiële instellingen dat zij 'geschikt' moeten zijn. De Beleidsregel beoogt te verduidelijken wat de toezichthouders verstaan onder geschiktheid en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. Welke wijzigingen worden voorgesteld en wat is de relevantie daarvan voor de praktijk?