Geen inzage controledossier accountant bij aansprakelijkheidszaak

Geen inzage controledossier accountant bij aansprakelijkheidszaak

Voor een opdrachtgever die overweegt de (controlerend) accountant aansprakelijk te stellen en daarbij afgifte en/of inzage in het controledossier wenst, is de onderhavige uitspraak een duidelijk signaal om bij een vordering tot afgifte van documenten goed te onderbouwen waarom de documenten relevant zouden zijn. De opdrachtgever die ervoor kiest om, voorafgaand aan de aansprakelijkheidszaak, alvast afgifte van (onderdelen van) het controledossier te vorderen in de hoop daarin iets belastends aan te treffen, loopt op de zaak vooruit.