Onjuist advies maatschappelijk werker over verstrijken beroepstermijn verschoonbaar

Onjuist advies maatschappelijk werker over verstrijken beroepstermijn verschoonbaar

In deze verzetzaak is in geschil of het hoger beroep van belanghebbende al dan niet terecht niet-ontvankelijk is verklaard wegens overschrijding van de beroepstermijn. De oorzaak ervan valt in redelijkheid niet aan de indiener van het hogerberoepschrift toe te rekenen. Het hof is van oordeel dat hij niet hoefde te twijfelen aan de juistheid van een mededeling van een maatschappelijk werker over het aflopen van de termijn.