Uitsluitend civiele rechter kan oordelen over verrekening en kwijtschelding

Uitsluitend civiele rechter kan oordelen over verrekening en kwijtschelding

Gerechtshof Amsterdam bevestigt dat de mededeling van de ontvanger over een verrekening geen beslissing is waartegen (hoger) beroep openstaat bij de bestuursrechter. De belastingrechter is evenmin bevoegd de beslissing van de ontvanger op een verzoek tot kwijtschelding te toetsen.