Loondienst blijft bij omzetten arbeidscontract in samenwerkingsovereenkomst

Loondienst blijft bij omzetten arbeidscontract in samenwerkingsovereenkomst

Een bedrijfsleider die via zijn eigen bv door een restaurant werd ingehuurd, is alsnog als werknemer beoordeeld en dus ook verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen. Hij is in persoon benoemd en deed precies hetzelfde werk voorheen in loondienst. Aan de managementovereenkomst komt geen reële betekenis toe.