De bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij internationale beleggingsschade

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij internationale beleggingsschade

Hoe ver reikt de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in gevallen van grensoverschrijdende beleggingsschade? Het antwoord hierop is onduidelijk. Met name de lokalisatie van het Erfolgsort—de plaats waar de schade van de belegger zich heeft voorgedaan—leidt tot rechtsstrijd. Het blijkt geen eenvoudige opgave om vast te stellen waar zuiver financiële schade van beleggers intreedt.