Hoofdelijkheid, borgtocht en de normale bedrijfsuitoefening

Hoofdelijkheid, borgtocht en de normale bedrijfsuitoefening

De borgtocht en de hoofdelijke aansprakelijkheid zijn gangbare zekerheden in de financieringspraktijk. Het is niet altijd duidelijk of een hoofdelijke schuld of een borgtocht is overeengekomen—en of aan alle vereisten daarvoor is voldaan. Een borg en een hoofdelijke schuldenaar dienen er rekening mee te houden dat zij kunnen blijven zitten met de volledige schuld, omdat deze niet geheel of gedeeltelijk blijkt te kunnen worden verhaald op de hoofdschuldenaar of op een andere hoofdelijke schuldenaar.