Geen kwijtschelding belastingschulden als niet aan voorwaarden is voldaan

Geen kwijtschelding belastingschulden als niet aan voorwaarden is voldaan

Wie van de fiscus een kwijtscheldingsbeschikking heeft ontvangen maar niet voldoet aan de voorwaarden die daarin staan, kan zich niet beroepen op een kwijtschelding van zijn belastingschulden. In casu had niet binnen de in de beschikking genoemde termijnen betaald.