Mag de Belastingdienst bedrijfgevoelige informatie inzien?

Mag de Belastingdienst bedrijfgevoelige informatie inzien?

In een zaak over het al dan niet mogen inzien van bedrijfgevoelige informatie acht de geheimhoudingskamer van doorslaggevend belang dat, betreffende documentatie afkomstig van ambtenaren, de Belastingdienst bij de behandeling van een zaak zijn gedachten onbelemmerd behoort te kunnen vormen. De inspecteur dient bij de uitoefening van zijn publieke taak zijn procespositie te kunnen bepalen en in die rol dient hem een zekere ruimte toe te komen.