Advisering Raad van State wetsvoorstellen Belastingplan 2020

Advisering Raad van State wetsvoorstellen Belastingplan 2020

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft adviezen uitgebracht over zes wetsvoorstellen die samen het zogenoemde pakket Belastingplan 2020 vormen. In haar advies maakt de Afdeling advisering onder meer een opmerking over de uitsluiting van de aftrek van bestuursrechtelijke dwangsommen en de inbreuk die daarmee wordt gemaakt op de fiscale neutraliteit.