Zakelijke splitsing BV ondanks vroeg verkoopvoornemen

Zakelijke splitsing BV ondanks vroeg verkoopvoornemen

In deze zaak had de aandeelhouder van een te splitsen B.V. vóór de splitsing al het voornemen om de afgesplitste activiteiten te verkopen aan een derde. Zelfs dan kan de afsplitsing plaatsvinden op zakelijke gronden, zodat de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij splitsing van toepassing is.