AFM en accountants: over wortel en stok (met roeptoeter)

AFM en accountants: over wortel en stok (met roeptoeter)

Sinds de inwerkingtreding van de Wet toezicht accountantsorgansaties houdt de AFM toezicht op accountsorganisaties en de bij die organisaties werkzame individuele accountants. Voor dit toezicht heeft de wetgever de AFM ruimschoots voorzien van stokken (en van een enkele wortel).