Geen dienstbetrekking als arbeidskracht taak mag weigeren

Geen dienstbetrekking als arbeidskracht taak mag weigeren

De Belastingdienst heeft onterecht bepaald dat er sprake was van een dienstbetrekking tussen een bv en een ingehuurde zeefdrukker met een eigen eenmanszaak, oordeelde het Gerechtshof Amsterdam onlangs. Ook al moest de ingehuurde zeefdrukker zich in zekere zin aan aanwijzingen houden, toch maakt de grote vrijheid die hij genoot dat er niet van een dienstbetrekking kan worden gesproken.