Mededelingsplicht vs. waarschuwingsplicht bij dwaling omtrent financiŽle producten

Mededelingsplicht vs. waarschuwingsplicht bij dwaling omtrent financiële producten

Een artikel over de mededelingsplicht in de context van overeenkomsten inzake financiële producten of diensten tussen professionele aanbieders en klanten. Besproken wordt de verhouding tussen (i) de mededelingsplicht uit hoofde van artikel 6:228 lid 1 BW, (ii) de adviesrelatie met de klant en (iii) de waarschuwingsplicht uit hoofde van de bancaire zorgplicht. Daarbij komen drie arresten over dit onderwerp aan bod, waarin de Hoge Raad het leerstuk van dwaling in de context van renteswaps behandelt.