Onvoldoende onderzoek accountant leidt tot aansprakelijkheid

Onvoldoende onderzoek accountant leidt tot aansprakelijkheid

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Gerechtshof 's-Hertogenbosch bekrachtigd, waarin een accountant aansprakelijk werd gehouden in verband met het voorbereiden en afgeven van een inbrengverklaring in het kader van een fusie. De accountant wordt aangerekend dat hij naar aanleiding van significante verschillen tussen twee kolommenbalansen geen onderzoek heeft verricht of overleg heeft gepleegd met de opdrachtgever in kwestie. Aangenomen moet worden dat de fusie zonder de tekortkoming door de opdrachtgever niet zou zijn doorgezet. Daarmee is volgens het hof het causaal verband tussen schade en fout gegeven.