Concept-wetsvoorstel 'Pensioenbedrag ineens, RVU en verlofsparen'

Concept-wetsvoorstel 'Pensioenbedrag ineens, RVU en verlofsparen'

Het kabinet wil met dit concept-wetsvoorstel meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Zo krijgen deelnemers het recht om bij pensionering eenmalig een bedrag ineens op te nemen. Ook krijgen werknemers die niet gezond kunnen blijven doorwerken de mogelijkheid om—in overeenstemming met hun werkgever—drie jaar vóór hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Tot slot wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld van 50 naar 100.