De bedrijfsopvolgingsregeling in de IB en de SW

De bedrijfsopvolgingsregeling in de IB en de SW

Een drieluik over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Wet IB 2001 en SW 1956. In het eerste onderdeel wordt de bedrijfsopvolgingsregeling in het algemeen behandeld, waaronder de ontstaansgeschiedenis. In het tweede artikel wordt nader ingegaan op het vereiste dat sprake dient te zijn van ondernemingsvermogen en de behandeling van verschillende soorten aandelen, waaronder cumulatief preferente aandelen. In het derde artikel passeren de vereisten die gesteld worden aan schenker/nalater en verkrijger de revue.