Procesreglement digitaal procederen bij belastingkamer Hoge Raad

Procesreglement digitaal procederen bij belastingkamer Hoge Raad

Bij de belastingkamer van de Hoge Raad treedt naar verwachting dit voorjaar digitaal procederen in werking. Hiervoor is een nieuwe paragraaf in het procesreglement van de Hoge Raad ontwikkeld. Die paragraaf bevat nieuwe bepalingen over digitaal procederen. Ook zijn er bepalingen in opgenomen die de bestaande wijze van procederen bij de belastingkamer beschrijven.