Tien jaar Accountantskamer

Tien jaar Accountantskamer

Door haar jurisprudentie draagt de Accountantskamer er aan bij dat de beroepsgroep bij zijn handelen het maatschappelijke belang voor ogen houdt. De doorlooptijden van zaken zijn echter fors: 10 maanden. De verwachting is bovendien dat de komende jaren meer grote en complexe zaken hun weg naar de Accountantskamer zullen vinden, nu curatoren meer zaken aanhangig maken.
Het instrumentarium van de Accountantskamer bestaat op dit moment uit punitieve maatregelen. De mogelijkheden tot het opleggen van 'kwaliteitsondersteunende maatregelen' worden onderzocht. De accountant wordt dan bijvoorbeeld verplicht om een bepaalde cursus te volgen.