Accountants mogen niet vragen om vrijwaring van kosten tuchtprocedure

Accountants mogen niet vragen om vrijwaring van kosten tuchtprocedure

De Accountantskamer heeft twee Registeraccountants een waarschuwing gegeven, omdat zij aan een opdracht de voorwaarde hadden verbonden dat zij zouden worden gevrijwaard voor kosten van tuchtrechtelijke procedures. Dat in dit geval sprake was van een 'conflict-gebonden opdracht', waardoor het risico op een klacht mogelijk groter was, maakt daarbij niet uit. Ook in een dergelijke situatie kan van een accountant worden verlangd dat hij verantwoording aflegt voor zijn handelen.