Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019

Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019

Veelal zal het van belang zijn dat de rechtspersoon in het bestuursverslag aandacht besteedt aan de gevolgen van het coronavirus (in de risicoparagraaf en/of toekomstparagraaf). Denk hierbij onder meer aan voorziene ontwikkelingen, risico's en onzekerheden, de genomen en voorziene maatregelen, mogelijke overheidssteun en de verwachte impact op de activiteiten, de liquiditeit, het resultaat en het vermogen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.